Karta tytułowa



Słownik pojęciowy języka staropolskiego



Kierownik projektu: dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur, prof. IJP PAN i Ignatianum


ISBN 978-83-64007-23-1