Kontakt

Szanowni Państwo,
uwagi dotyczące Słownika pojęciowego języka staropolskiego proszę przysyłać na adres:

fcwf7560(xuv)tznvy.pbzZ poważaniem
dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur, profesor IJP PAN