Struktura semantyczna słownictwa staropolskiego

NumerKategorie pojęciowe (i inne)
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.3.1.
1.3.3.2.
1.3.3.3.
1.3.3.4.
1.3.4.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.7.1.
1.4.7.2.
1.4.7.3.
1.4.7.4.
1.4.8.
1.4.9.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.4.1.
2.2.4.2.
2.2.4.3.
2.2.4.4.
2.2.4.5.
2.2.4.6.
2.2.4.7.
2.2.4.8.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.6.1.
2.2.6.2.
2.2.6.3.
2.2.6.4.
2.2.6.5.
2.2.6.6.
2.2.6.7.
2.2.7.
2.2.7.1.
2.2.7.2.
2.2.7.3.
2.2.7.4.
2.2.7.5.
2.2.8.
2.2.8.1.
2.2.8.1.1.
2.2.8.1.2.
2.2.8.1.3.
2.2.8.1.4.
2.2.8.1.5.
2.2.8.1.6.
2.2.8.1.7.
2.2.8.1.8.
2.2.8.1.9.
2.2.8.2.
2.2.8.3.
2.2.8.4.
2.2.8.5.
2.2.8.5.1.
2.2.8.5.1.1.
2.2.8.5.2.
2.2.8.6.
2.2.8.7.
2.2.8.7.1.
2.2.8.7.2.
2.2.8.7.3.
2.2.8.7.4.
2.2.8.7.5.
2.2.8.8.
2.2.9.
2.3.
2.3.1.
2.3.1.1.
2.3.1.2.
2.3.1.3.
2.3.1.4.
2.3.1.5.
2.3.1.6.
2.3.2.
2.3.2.1.
2.3.2.1.1.
2.3.2.1.2.
2.3.2.1.3.
2.3.2.1.4.
2.3.2.1.5.
2.3.2.1.6.
2.3.2.1.7.
2.3.2.1.8.
2.3.2.1.9.
2.3.2.1.10.
2.3.2.1.11.
2.3.2.1.12.
2.3.2.1.13.
2.3.2.1.14.
2.3.2.1.15.
2.3.2.1.16.
2.3.2.1.17.
2.3.2.1.18.
2.3.2.1.19.
2.3.2.1.20.
2.3.2.2.
2.3.2.3.
2.3.2.4.
2.3.3.
2.3.3.1.
2.3.3.1.1.
2.3.3.2.
2.3.3.3.
2.3.3.4.
2.3.3.4.1.
2.3.3.5.
2.3.3.6.
2.3.3.6.1.
2.3.3.6.2.
2.3.3.7.
2.3.3.7.1.
2.3.3.7.2.
2.3.3.7.3.
2.3.3.7.4.
2.3.3.7.5.
2.3.3.7.6.
2.3.3.7.7.
2.3.3.7.8.
2.3.3.7.9.
2.3.3.7.10.
2.3.3.7.11.
2.3.3.7.12.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.5.1.
2.4.5.1.1.
2.4.5.2.
2.4.5.2.1.
2.4.5.2.2.
2.4.5.3.
2.4.5.4.
2.4.5.5.
2.4.5.6.
2.4.5.7.
2.4.5.8.
2.4.6.
2.4.7.
2.4.7.1.
2.4.7.2.
2.4.7.3.
2.4.7.4.
2.4.7.4.1.
2.4.7.4.2.
2.4.7.5.
2.4.7.6.
2.4.7.7.
2.4.7.8.
2.5.
2.5.1.
2.5.1.1.
2.5.1.2.
2.5.1.3.
2.5.1.4.
2.5.2.
2.5.2.1.
2.5.3.
2.5.3.1.
2.5.3.2.
2.5.3.3.
2.5.3.4.
2.5.3.4.1.
2.5.3.4.1.1.
2.5.3.4.1.2.
2.5.3.4.2.
2.5.3.4.2.1.
2.5.3.4.3.
2.5.3.4.4.
2.5.3.4.5.
2.5.3.4.6.
2.5.3.4.7.
2.5.3.4.8.
2.5.3.4.9.
2.5.3.4.9.1.
2.5.3.4.9.2.
2.5.3.4.9.3.
2.5.3.4.9.4.
2.5.3.5.
2.5.3.6.
2.5.4.
2.5.4.1.
2.5.4.1.1.
2.5.4.2.
2.5.4.3.
2.5.4.4.
2.5.4.5.
2.5.4.6.
2.5.4.7.
2.5.4.8.
2.5.4.9.
2.5.4.10.
2.5.4.10.1.
2.5.1.10.2.
2.5.5.
2.5.5.1.
2.5.5.2.
2.5.5.3.
2.5.5.4.
2.5.5.5.
2.5.5.5.1.
2.5.5.5.2.
2.5.5.6.
2.5.5.7.
2.5.5.8.
2.5.5.9.
2.5.6.
2.5.6.1.
2.5.6.1.1.
2.5.6.1.2.
2.5.6.1.3.
2.5.6.1.4.
2.5.6.2.
2.5.6.2.1.
2.5.6.2.1.1.
2.5.6.2.1.2.
2.5.6.2.1.2.1.
2.5.6.2.1.2.2.
2.5.6.2.1.3.
2.5.6.2.1.3.1.
2.5.6.2.1.3.2.
2.5.6.2.1.3.3.
2.5.6.2.1.3.4.
2.5.6.2.1.3.5.
2.5.6.2.1.4.
2.5.6.2.1.5.
2.5.6.2.1.6.
2.5.6.3.
2.5.6.3.2.
2.5.6.3.3.
2.5.6.3.5.
2.5.6.3.6.
2.5.6.3.7.
2.5.6.3.8.
2.5.6.3.9.
2.5.6.3.10.
2.5.6.4.
2.5.6.4.1.
2.5.6.4.2.
2.5.6.4.3.
2.5.6.4.4.
2.5.6.4.5.
2.5.6.4.6.
2.5.6.4.6.1.
2.5.7.
2.5.7.1.
2.5.7.1.1.
2.5.7.2.
2.5.7.3.
2.5.7.3.1.
2.5.7.3.2.
2.5.7.3.3.
2.5.7.3.4.
2.5.7.3.5.
2.5.7.3.6.
2.5.7.3.7.
2.5.7.3.8.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.3.1.
2.6.3.1.1.
2.6.3.2.
2.6.3.3.
2.6.3.4.
2.6.3.5.
2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.
2.6.7.
2.6.9.
2.6.9.1.
2.6.9.1.1.
2.6.9.1.2.
2.6.9.1.3.
2.6.9.1.4.
2.6.9.2.
2.6.9.3.
2.6.10.1.
2.6.10.1.1.
2.6.9.4.
2.6.9.4.1.
2.6.10.
2.6.10.2.
2.6.10.3.
2.6.10.4.
2.6.10.4.1.
2.6.10.4.2.
2.6.10.4.3.
2.6.10.5.
2.6.10.6.
2.6.10.7.
2.6.10.7.1.
2.6.10.7.2.
2.6.10.7.3.
2.6.10.8.
2.6.10.9.
2.6.12.
2.6.12.1.
2.6.12.1.1.
2.6.12.1.2.
2.6.12.2.
2.6.12.2.1.
2.6.12.2.2.
2.6.12.2.3.
2.6.12.3.
2.6.13.
2.6.14.
2.6.14.1.
2.6.14.2.
2.6.14.3.
2.6.14.4.
2.6.14.5.
2.6.14.6.
2.6.15.
2.6.15.1.
2.6.15.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.1.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.6.
3.7.
3.7.1.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
jednostki: