artykuł hasłowy:  2. pomieniać

Jednostki:
Szczegóły: