Słownik pojęciowy języka staropolskiegoKierownik projektu: dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur, prof. IJP PAN


ISBN 978-83-64007-23-1