Słownik pojęciowy języka staropolskiegoBożena Sieradzka-Baziur, Onomazjologiczny słownik online. Metodologia, zawartość, wykorzystanie w badaniach na przykładzie
"Słownika pojęciowego języka staropolskiego", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2020.


Kierownik projektu: prof. dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur


ISBN 978-83-64007-23-1