Wykonawcy

Krystyna Data
Ewa Deptuchowa
Joanna Duska
Mariusz Frodyma
Beata Hejmo
Dorota Janeczko
Katarzyna Jasińska
Krystyna Kajtoch
Joanna Kozioł
Marian Kucała
Dorota Mika
Gabriela Niemiec
Urszula Poprawska
Bożena Sieradzka-Baziur (kierownik projektu)
Elżbieta Supranowicz
Ludwika Szelachowska-Winiarzowa
Zofia Wanicowa
Piotr Szpor
Bartłomiej Borek