Kontakt

Szanowni Państwo,
uwagi dotyczące Słownika pojęciowego języka staropolskiego proszę przysyłać na adres:

obmran.fvrenqmxn(zbt)vwc.cna.cyZ poważaniem
prof. dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur