Kontakt

Szanowni Państwo,
uwagi dotyczące Słownika pojęciowego języka staropolskiego proszę przysyłać na adres:

obmran.fvrenqmxn(qoa)vwc.cna.cyZ poważaniem
dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur, profesor IJP PAN