Opis projektuBożena Sieradzka-Baziur, Onomazjologiczny słownik online. Metodologia, zawartość, wykorzystanie w badaniach na przykładzie
"Słownika pojęciowego języka staropolskiego", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2020.