artykuł hasłowy:  (S) (arcydiakonowy) jardziekanów

Szczegóły: