artykuł hasłowy:  (chrząstka) chrąska, chrząsłka, chrzęsłka, krząska

Jednostki:
Szczegóły: