artykuł hasłowy:  podobieństwo, podowieństwo

Szczegóły:
Uwagi: Poprawka w wyrazie hasłowym z "Wykazu ważniejszych błędów drukarskich i rzeczowych", s. 574, t. 6.