artykuł hasłowy:  (posiąść) posieść, posieść się

Szczegóły: