artykuł hasłowy:  cieleśnie, cielestnie

Szczegóły: