artykuł hasłowy:  powściągnąć, pościągnąć, powciągnąć

Szczegóły: