artykuł hasłowy:  półgrzywnie, poługrzywnie

Szczegóły: