artykuł hasłowy:  przedmieszczanin, przedmieszczenin

Szczegóły: