artykuł hasłowy:  (przedzierżeć) przedzirżeć

Szczegóły: