artykuł hasłowy:  (przejrzyciel) przeźrzyciel

Szczegóły: