artykuł hasłowy:  (przejść) przeć, przejć

Szczegóły: