artykuł hasłowy:  (cmentarz) cmyntarz, cmynterz, smyntarz

Jednostki:
Szczegóły: