artykuł hasłowy:  (przyglądać) przyględać

Szczegóły: