artykuł hasłowy:  przysiężny, przysiężni

Szczegóły: