artykuł hasłowy:  (przystąpić) przystępić

Szczegóły: