artykuł hasłowy:  rękojemstwo, rękojemwstwo, rękojewstwo, rękomstwo, rękowstwo

Jednostki:
Szczegóły: