artykuł hasłowy:  rozgrzeszyć, rozdrzeszyć, rozrzeszyć

Szczegóły: