artykuł hasłowy:  (czernidło) czyrnidło, czyrznidło

Szczegóły: