artykuł hasłowy:  (rozwiązać) rozwięzać

Szczegóły: