artykuł hasłowy:  rządca, rząca, rzącca, rząjca

Szczegóły: