artykuł hasłowy:  (rządzić, rządzić się) rzędzić, rzędzić się

Szczegóły: