artykuł hasłowy:  (słoniowy) słuniewy, słun(i)owy, wsłonowy, wsłunowy

Szczegóły: