artykuł hasłowy:  (sprośność) sprosność, sprostność

Szczegóły: