artykuł hasłowy:  ćwiertnia, czetwiartnia, czetwiertnia, cztwiertnia, ćwirtnia

Szczegóły: