artykuł hasłowy:  szraga, może też sraga, też pl. tantum szragi, może też sragi

Szczegóły: