artykuł hasłowy:  średni, strzedni, śrzedni

Szczegóły: