artykuł hasłowy:  uczcić, ućcić, utcić

Szczegóły: