artykuł hasłowy:  ugorny, hugorny, ugorzny

Szczegóły: