artykuł hasłowy:  ukazować, ukazować się

Jednostki:
Szczegóły: