artykuł hasłowy:  (ustąpić) ustępić, ustępić się

Szczegóły: