artykuł hasłowy:  (werkmistrz) werkmistr, warkmistr

Szczegóły: