artykuł hasłowy:  (wesoło) wiesieło, wiesioło

Szczegóły: