artykuł hasłowy:  wesoły, wiesieły, wiesioły, wiesoły

Szczegóły: