artykuł hasłowy:  (domniemacz) domnimacz

Szczegóły: