artykuł hasłowy:  wspierać, wspirać, wspierać się, wspirać się

Szczegóły: