artykuł hasłowy:  wszechmogący, szwechmogący

Szczegóły: