artykuł hasłowy:  wydać, wydać się

Jednostki:
Szczegóły: