artykuł hasłowy:  wydzierżeć, wydzirżeć

Szczegóły: