artykuł hasłowy:  (wyrządzić) wyrzędzić

Szczegóły: