artykuł hasłowy:  (wzdzierać) wzdzirać

Szczegóły: