artykuł hasłowy:  (wzwyższać) wzwyszać

Szczegóły: