artykuł hasłowy:  (zawiązać) zawięzać, zawięzać się

Szczegóły: